وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان پست سازمانی:مدیر
نام ونام خانوادگي:جمال علی زاده
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سابقه استخدام:18
تلفن :08736223104
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: فرزند شهید